Examensarbete Konstfack 2018
In print är ett fördjupande projekt i analoga trycktekniker och dess processer. Jag undersöker material, form och färg genom att kombinera olika trycktekniker. Projektet resulterar i en publikation som dokumenterar min process, mina reflektioner samt de färdiga trycken. Syftet är att visualisera arbetet bakom de olika trycktekniker jag använt, men också ett undersökande av hur man kan arbeta intuitivt och experimentellt med grafisk form genom analoga metoder.
Back to Top